Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2012

zjadlabym-cie
1552 5f39 420
zjadlabym-cie
zjadlabym-cie
zjadlabym-cie
7783 5726 420
Reposted fromursa-major ursa-major vianacpialke nacpialke
zjadlabym-cie

Nie płacz nad czymś, co nie płacze nad tobą.

— S. Mrożek
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada viafrestyle frestyle
zjadlabym-cie
- No to teraz sobie odpocznę - rzekł Puchatek sadowiąc się w fotelu.
- Ależ Puchatku, odpoczywa się po czymś, a ty dzisiaj nic nie robiłeś - zdziwił się Tygrysek.
- Postanowiłem odpocząć przed, żeby nie musieć odpoczywać po.
— Puchatkowe mądrości
Reposted fromnotforgetme notforgetme viamine0 mine0
zjadlabym-cie
- To nie jest bałagan, tylko bardzo skomplikowany porządek - tłumaczył Puchatek Tygrysowi, który szukał czegoś w szafce.
— Puchatkowe mądrości
Reposted fromnotforgetme notforgetme viamine0 mine0
zjadlabym-cie
Wieczorami leżąc w  łóżku obmyślam co zrobię aby zmienić swoje życie, po czym zasypiam. Rano budzę się i moje wszystkie plany trafia szlag, w obliczu tej cholernej rzeczywistości.
— yourheartbeat.soup.io
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viamine0 mine0
zjadlabym-cie
6632 7159 420
Reposted fromapsikmania apsikmania viamine0 mine0
zjadlabym-cie
0289 d8e6
Reposted fromAgnese Agnese viamine0 mine0
zjadlabym-cie
fashion formula
Reposted frommajkey majkey viamine0 mine0
zjadlabym-cie
7613 c1fb 420
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viamine0 mine0
0116 1c2e 420
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viamine0 mine0
2926 ccb9 420

Everything will be fine, ok? I promise.

Reposted fromtheolicious theolicious viamine0 mine0
zjadlabym-cie
8069 a0ef 420
Reposted frombendem bendem viamine0 mine0
zjadlabym-cie
Można nie kochać cię – i żyć,
Ale nie można owocować.
— W. Szymborska
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viazagrobela zagrobela
2837 23f7 420
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viazagrobela zagrobela
zjadlabym-cie
Samotność nie ma nic wspólnego z brakiem towarzystwa.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromajmaga ajmaga viazagrobela zagrobela
zjadlabym-cie
Dzisiejsze pokolenie ma mocne głowy i zimne serca.
— B. Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viazagrobela zagrobela
zjadlabym-cie
Teraz zawsze jestem sobą. Tak długo wędrowałem, zanim doszedłem do siebie.
— Tadeusz Różewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl